Топъл Печат

Топъл Печат

Метод на печатане чрез клише, с огледален образ и фолио, като чрез загряване и натиск се предава отпечатването върху хартия, картон и кожа на златисти, сребристи и други метализирани и флуорисцентни наситени цветове. Топлия печат се използва при заглавни страници, луксозни каталози, календари, тефтери, визитки, менюта, папки, покани и други луксозни изделия.