Списания

Списания

Списанието е адресирано до определена група читатели и формира тяхното мнение в дадена област. Обикновено има формат А4, голям обем, скачени страници и корици. Съдържанието е от статии и рекламни послания. Обикновено се изработва на луксозна гланцирана хартия, с висококачествен печат.