Преге

Преге

НАКРАТКО

Прегето е вид сух печат, чрез който се придава релеф на материала- високо грамажна хартия, картон или кожа. Тази технология спомага акцентирането на определени елементи, свързани или не с печата като лого, текст или изображение. Главното приложение на прегето е по-луксозната визия на продукта.

СЪВЕТИ ПРЕДИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕГЕ

Преценете каква да бъде точно прегованата форма, дали тя да предаде релеф на напечатания текст, лого или изображение. Консултирайте се с нашите графични дизайнери за най-адаптираното решение.