Опаковки

Опаковки

НАКРАТКО

Опаковката е обвивка, в която се съхранява продукта предимно с търговска цел. Друга функция на опаковката е да защити съдържанието, да улесни транспорта му и да даде информация на потребителя относно състава на стоката. Графичният и структурен дизайн на опаковката са решаващи фактори за нейното добро позициониране в един магазин, за привличането на вниманието на потребителите с цел закупуване.

СЪВЕТИ ПРЕДИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПЕЧАТ

Определете точното тегло на стоката, както и за какви цели ще се използва опаковката (представяне, транспорт), за да се избере точната дебелина на велпапе и най- подходящата структура за Вашата стока.