Фактури и Бланки

Фактури и Бланки

НАКРАТКО

Фирмените бланки и бланките за фактура представят Вашата компания в рамките на бизнес кореспонденцията и сключването на сделки, като допринасят за изграждането на цялостната визия на организация Ви и нейното утвърждаване.

СЪВЕТИ ПРЕДИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПЕЧАТ

  • В случай че желаете нашите графични дизайнери да изготвят дизайна на Вашите бланки, не се колебайте да се свържете с нас;
  • Подгответе цялата информация, която желаете да се съдържа в бланките, като например: наименование на предприятие; лого; адрес; телефон; факс; електронна поща; интернет страница; обща информация за компанията;
  • Уточнете езика, на който да бъде изписана информацията на бланката;
  • Спрете се на размер, на който да бъдат отпечатани Вашите бланки (стандартният формат е А4);
  • Изберете дебелината и типа на хартия, на която да се печатат Вашите бланки (стандартно се използва офсетова хартия с дебелина от 90гр/м2 до 150 гр/м2);
  • Посочете на колко цвята да бъде изпълнен печатът (1, 2 или 4 цвята) пояснете дали искате релеф на буквите (т.нар. „преге“), както и дали желаете златисти, бронзови или сребърни елементи върху бланката (т. нар. „топъл печат“).