Етикети

Етикети

Етикетът е хартия или картон с малък размер, който/която се прикрепя към продукт за продажба и съдържа наименованието на дружеството производител, неговите координати, търговската марка, фирмена идентичност, състава на стоката, датата на производство, на годност, указания за използване и др. Графичният дизайн на етикета е решаващ фактор за доброто позициониране на стоката, разпознаването й и привличането на вниманието на потребителите с цел закупуване.