Доставка

Доставка

Клиентът избира дали да изпрати свой превозвач за поръчаните продукти или да възложи доставката на изпълнителя. Когато изпълнителят трябва да достави поръчаните продукти, това става с превозвач по негов избор. Цените за всяка една доставка могат да са проверят в меню „Вашата поръчка“, преди потвърждаване на поръчката. Всички обявени цени за доставка са в лева, с ДДС и включена такса гориво. Заедно с потвърждението на поръчката, Клиентът получава информация относно точната дата на доставка.

Страна на получател

Тип доставка

Транзитно време

Краен час на предаване на пратката

България

Експресна доставка

до 24 часа

за пратки предадени на превозвач преди 14 часа

България

Икономична доставка

до 3 работни дни

за пратки предадени на превозвач преди 14 часа

Страни от Европейски съюз без България

Експресна доставка

до 24 часа

за пратки предадени на превозвач преди 10 часа предишния ден

Страни от Европейски съюз без България

Икономична доставка

до 8 работни дни

за пратки предадени на превозвач преди 12 часа

Швейцария

Експресна доставка

до 24 часа

за пратки предадени на превозвач преди 10 часа предишния ден

Швейцария

Икономична доставка

до 8 работни дни

за пратки предадени на превозвач преди 12 часа

За повече информация, прочетете чл. 3.9. от Общите условия на Онлайн магазина или се свържете с нас.